top of page

BİRLEŞİK ÇERKESYA KONSEYİ

Çerkes Ulusu uğradığı soykırım ve sürgün neticesinde dünyanın dört bir yanında dağınık bir şekilde yaşamak zorunda kaldı. Farklı toplumlar içerisinde kültürlerini, dillerini, yaşam tarzlarını belirli ölçüde korumayı başarmış olsalar da tüm bu değerlerin zaman içerisinde tümüyle yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu değerlendirilmektedir. Ayrıca Rus işgali altında bulunan Çerkesya'da yaşayan Çerkeslerin Rusça öğrenmek zorunda olmaları, anadilleri olan Çerkesce'de eğitim almalarının giderek zorlaştırılması, Çerkesce'nin, Çerkes Kültürü'nün ve Çerkes kimliğinin geleceği konusunda endişeye neden olmaktadır.

Çerkesya'daki Çerkeslerin, ortak bir devlet yerine birbirinden farklı üç özerk cumhuriyette ve bu cumhuriyetlerin sınırları dışında kalan yerleşim birimlerinde yaşıyor olmaları birbirileri arasındaki iletişimi ve dayanışmayı olumsuz şekilde etkilemektedir. Rus devlet sisteminin bir geleneği haline dönüşen etnik nüfus operasyonları, özerk Çerkes cumhuriyetlerinin oluşturulması sürecinde de kendini göstermektedir.

Anavatan Çerkesya'daki bu bölünmüş yapının yanı sıra anavatan ile diaspora arasındaki ilişkiler de son derece sınırlı düzeydedir. Rusya'nın, Çerkesya'da yaşayan Çerkesler ile diasporanın etkin bir iletişim içerisinde olmasını her fırsatta engellemeye çalıştığı bilinmektedir. Üstelik Çerkes Ulusu'nun hak ve menfaatleri konusunda fikir sunan, itirazlarını dile getiren, hak arama çabası içinde olan sayısız aydın, aktivist ve genç faili meçhul cinayetlerle yok edilmektedir.

Anavatan Çerkesya'daki zengin yer altı ve yer üstü kaynakları da Çerkesya'da yaşayan Çerkeslerden ziyade Rus menfaatleri doğrultusunda işlenip kullanılmaktadır. Hem Çerkesya'nın tüm kaynaklarının sömürülüyor olması hem de Çerkeslerin kendi kültürleri, dilleri ve yaşam tarzları ile yaşamalarının her geçen gün daha çok engelleniyor olması nedeniyle Çerkesya ve Çerkes Ulusu çok zor şartlar altında varlıklarını korumaya çalışmaktadırlar.

Tüm bu gelişmeler Çerkes Ulusu'nun varlık mücadelesini uluslararası arenaya taşımasını, siyasal, ekonomik ve hukuki destek alarak Rus işgaline, asimilasyon ve imha politikalarına karşı ortak hareket edilmesini zorunlu kılmıştır. Bu nedenle nihai amacı tarihi Çerkesya toprakları üzerinde Bağımsız Çerkesya Cumhuriyeti'nin kurulması olan Birleşik Çerkesya Konseyi 21 Ocak 2023 tarihinde anavatan ve diasporadan katılan delegelerin katılımı ile hayata geçirilmiştir.

Birleşik Çerkesya Konseyi, tarihi Çerkesya toprakları üzerinde yaşayan Çerkesler ile diasporada yaşayan Çerkeslerin tek bir ulus olarak bağımsızlık düşüncesi etrafında birleşmelerini sağlayacak öncü sivil toplum örgütüdür.

bottom of page