top of page
CUC Logo EN small_edited.png

Birleşik Çerkesya Konseyi’nden Kınama Mesajı, 19 Nisan 2023

 

Rus ordusunun Ukrayna’ya yönelik olarak başlattığı işgal savaşında Rus ordusu saflarında yer almak zorunda kalan Çerkes gençlerinin ölüm haberlerini ardı ardına almaktayız. Rus ordusu saflarında savaşarak hayatını kaybeden gençlerin sayısı yerel birimler tarafından doğrulandığı kadarıyla 100’ün üzerindedir. Çerkesya’dan ve sahadan gelen bilgiler ise ölenlerin sayısının çok daha fazla olduğunu, Rus ordusunun kirli hesaplarla ölen askerleri kayıp olarak kaydettiğini göstermektedir. Bu acı gerçek, Çerkes ulusunun geleceği konusunda endişe duyanlar tarafından üzüntü ile karşılanmaktadır. Çerkes gençlerinin ahlaksız ve hukuksuz bir savaşta, işgalci Rus ordusunun hizmetkarı olarak ölmeleri, kalpleri derinden yaralamaktadır.

Bu acıdan daha ağır olanı ise Çerkesya’da bulunan Nahıjlar meclisi başkanı Ğuçetl Nurbıy (ГъукIэлI Нурбый)’in Çerkes gençlerine söz konusu ahlaksız ve hukuksuz savaşta gönüllü olarak Rus ordusuna katılmaları yönünde çağrıda bulunmasıdır. Halkını düşündüğünü söyleyen bu kişinin, hayatını kaybeden gençlerin yasını tutması gerekirken yenilerini ölüme çağırması akılla, insanlıkla, Khabze ile bağdaşacak bir durum değildir. Üstelik Çerkes gençlerinin gönüllü olarak Rus saflarına katılmaları çağrısını yaparken ülkenin korunması ve barışın sağlanması gibi mevcut gerçekliğe tamamen aykırı bahaneleri ileri sürmesi de tamamen art niyetli bir çaba içinde olduğunu açıkça göstermektedir. Rusya’nın emperyal bir amaçla bağımsız bir ülke olan Ukrayna’yı işgale giriştiğini ve barışı bozanların Ruslar olduğunu tüm dünya biliyor ve kınıyor.

Hem anavatan Çerkesya’da hem de diasporada benzer tavır içerisinde bulunan ve Rusya devleti adına beşinci kol faaliyeti yürüten sözde halk önderleri, Çerkes ulusuna ve gençlerine açıkça ihanet etmektedir. Sözde Çerkes halk önderi olan bu kişiler açık bir biçimde Rusların menfaatleri için çalışmaktadır. Unutulmamalıdır ki Anavatanımız Çerkesya, Rus işgali altındadır ve Çerkes gençlerini, işgalci devlet için ölmeye çağırmak gençlere yapılabilecek en büyük kötülüktür. Anavatana ve Çerkes ulusunun geleceğine yapılan en büyük ihanettir. Bu davranış mutlaka adil bir şekilde cezalandırılmalıdır. Bu tür çağrılar yaparak Çerkes ulusunun geleceğinin teminatı olan gençlerin yok oluşuna zemin hazırlayanlar toplum tarafından dışlanmalı ve hiçbir yerde itibar görmemelidir.

Putin diktatörlüğü altında Rus politikalarının eleştirilememesi, Çerkes ulusunun haklarının yeterince savunulamaması anlaşılır bir durumdur. Ancak Rus menfaatlerine hizmet edecek biçimde Çerkes gençlerini ölüme çağırmak kabul edilemez. Her gelişmede Rusya’nın yanında yer almak ve Çerkes ulusunun menfaatlerini yok saymak zorunda hissedilmemelidir. Çerkes menfaatlerinden yana söylenecek söz yok ise yapılacak en doğru davranış susmaktır. Savaş suçlusu olarak aranan, kana susamış Putin’in kirli oyunları için Çerkes gençlerini kurban etmeye kimsenin hakkı yoktur.

Çerkes ulusunun ve Çerkesya’nın bağımsız olacağı aydınlık günler için var gücü ile çalışan Birleşik Çerkesya Konseyi olarak Çerkes gençlerini Rus ordusuna yazılmaya ve Rusların hizmetinde ölmeye çağıran Nahıjlar meclisi başkanı Ğuçetl Nurbıy’i en şiddetli biçimde kınıyoruz. Geleceğimizin umudu olan Gençlerimizi bu tür çağrılara kulak asmamaya çağırıyoruz. Çerkes gençleri bu kirli savaştan kaçınmak için her fırsatı değerlendirmelidir. İşgalci Rus ordusu saflarında savaşmak veya ölmek hiçbir şekilde şerefli veya ahlaki açıdan doğru bir eylem olamaz. Ayrıca Çerkes gençlerine Rus hizmetinde savaşmaları için çağrıda ya da telkinde bulunan kişileri bu tür davranışlardan kaçınmaya, Çerkes ulusundan özür dilemeye, insanca yaşamaya ve insanca ölmeye davet ediyoruz.

Birleşik Çerkesya Konseyi

19 Nisan 2023

bottom of page