top of page

DÇB manipülasyonlarına karşı Çerkes Ulusuna duyuru, 30 Ocak 2023

Rusya Federasyonu, Soğuk Savaş döneminden bu yana Türkiye Çerkesleri üzerinde beşinci kol faaliyetleri yürütmektedir. Bu faaliyetler çerçevesinde, bazı Çerkes sanatçılarının, kanaat önderlerinin, dernek ve federasyonların etki altına alındığı ve merkezi bugün Rusya Federasyonu’nda bulunan Dünya Çerkes Birliği (DÇB )adlı örgüte bağlandıkları görülmektedir.

Bir kısmı şantajla bir kısmı maddi çıkar vaadiyle, bir kısmı ise yönlendirmeye açık olduğundan devşirilen bu kitle, DÇB tarafından Rusya Federasyonu tarafından Türkiye ve diaspora Çerkeslerini etki altına almak için aktif bir şekilde kullanılmaktır.

DÇB genel başkanı Sohroko Hauti, kendi maddi çıkarları, kendi statüsü ve ikbali için Çerkes halkını ve diasporayı manipüle etmektedir. DÇB genel başkanı Sohroko Hauti doğrudan Moskova’ya bağlı olan ve FSB’nin emir komuta zincirine bağlı olarak çalışan bir halk düşmanıdır. Çerkes soykırımını inkar eden Rusya Federasyonun kadrolu elemanıdır.

Rusya Federasyonu’nun bağımsız Ukrayna devletini işgal için başlattığı ve 11 aydır devam eden Ukrayna-Rusya Savaşı sürecinde de Türkiye’deki bu kitlenin aktif olarak kullanıldığı ve kara propaganda amacıyla DÇB tarafından yönlendirildiği görülmektedir.

Diaspora Çerkesleri DÇB tarafından Rusya Federasyonu’nun yanındaymış ve Ukrayna’nın işgali meşru kabul ediliyormuş gibi lanse edilmektedir. Diaspora Çerkesleri arasında dolaştırılan bir imzalı bildirge ise buna dayanak yapılmaktadır. Savaşa gerçekten karşı olan, halkımız içerisindeki birçok kişi de neye alet edildiğini fark etmeden bu dezenformasyona alet olmaktadır.

Oysa, Rusya Federasyonu açıkça bağımsız bir ülkeyi konvansiyonel silahlar kullanarak topraklarının bir kısmını işgal etmiştir. Üstelik eğitimsiz, silahsız ve gönüllü olmayan birçok Çerkes genci de Rusya Federasyonu tarafından zorla askere alınarak cephelere gönderilmiştir. Bugün Çerkes halkından zorla askere alınan gençlerin 1000 kadarı bu savaşta yaşamlarını yitirmiştir. Çerkes halkı binlerce gencini cephede Rusya Federasyonu’nun işgalci politikaları yüzünden kaybetmiştir.

Rusya, Ukrayna savaşı üzerinden Çerkesya üzerindeki işgalci ve kolonyalist politikalarını da devam ettirmektedir. Çerkesya’nın binlerce gencini cephelerde mutlak bir ölüme gönderen Rusya, Ukrayna’dan kaçan on binlerce Rus yerleşimciye hızla pasaport vermekte ve Çerkesya’nın tarihi topraklarına, Soçi’ye, Krasnador’a Stavropol’a Kabardey-Balkar’a Adıgey Cumhuriyeti’ne ve Karaçay-Çerkesk bölgesine yerleştirmektedir. Rusya’nın devasa büyüklükte toprakları olmasına rağmen on binlerce kaçkın sadece tarihi Çerkesya topraklarına yerleştirilmektedirler. Rusya bu hamleleriyle hem Çerkes halkının gençlerini yok etmekte hem de Çerkesya’yı bir kez daha kaçkın Ruslarla doldurup kolonize etmektedir.

Söz konusu bildiride Rusya’nın yukarıda saydığımız soykırımcı işgalci ve kolonyalist politikaları aklanmaya çalışılırken, taktik bir hamleyle hedef saptırılmakta ve dolaylı olarak Bağımsız Çerkesya için mücadele eden Sn. İbrahim Yağan’a saldırılmaktadır. Sn. İbrahim Yağan tarafından yapılan direniş çağrılarına ve dile getirilen Bağımsız Çerkesya idealine işaret edilerek sözde bir “vekalet savaşı”nın başlatıldığından dem vurulmaktadır. Gerçekte yaşanan, konvansiyonel bir savaştır. Üstelik Çerkes halkının gençlerini vekaleten savaştıran ve binlercesini ölüme yollayan Rusya Federasyonu’nun ta kendisidir.

Birleşik Çerkesya Konseyi Genel Başkan Yardımcısı Sn. İbrahim Yağan’ın özgürlükçü ve işgal karşıtı onurlu duruşunu lekelemek amacıyla kaleme alınan bu sipariş bildirilere karşı şu net gerçeği dile getirmek zorundayız: Konseyimiz Başkan Yardımcısı Sn. İbrahim Yağan’ın eylem ve faaliyetleri çerçevesinde bugüne dek tek bir Çerkes bireyi hayatını kaybetmemiştir. Tarih boyunca işgale karşı direnmek bir onur olmuştur. Sn. İbrahim Yağan, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini protesto etmiş eylemleri ve fikirleriyle işgale karşı direnmiştir. Sn. İbrahim Yağan Çerkes halkının onurunu temsil etmektedir.

Öte yandan söz konusu bildiride tarihi gerçekler de çarpıtılmaktadır. Polonya ve Gürcistan devletleri hakkında yazılan şeyler kabul edilemez.

Gürcistan Devleti, Çerkes Soykırımını tanıyan tek devlettir. Bu gerçeği hiçbir durum değiştiremez. Gürcistan, istikbaldeki Bağımsız ve Birleşik Çerkesya’nın barış içerisinde ilişkiler kuracağı bir ülke olacaktır. Günümüzde Gürcistan devleti Çerkes Soykırımı’nı tanımakla kalmamış Çerkes tarihini, kültürünü ve geleneğini bilimsel olarak araştıran ve geliştirmeye çalışan resmi Çerkes Kültür Merkezi’ni de hayata geçirmiş bir devlettir.

Bildiride sözü edilen bir diğer ülke ise Polonya’dır. Polonya tarih boyunca birçok kez Rusya’nın işgaline ve katliamlarına maruz kalmış ancak bağımsızlığını kazanmış bir ülkedir. Polonya, Çerkesya’nın 101 yıl süren şanlı direnişine her kademedeki askerleriyle destek olmuş bir ülkedir. Ayrıca Türkiye Çerkesleri 1923 sonrasında Türkiye’de cumhuriyetin ilanıyla dağıtılan Çerkes örgütlerini Polonya’ya taşımış ve Çerkes örgütleri vatan mücadelesini Polonya’nın SSCB tarafından işgaline kadar Varşova’da yürütmüşlerdir. Polonya, Çerkesya’nın ve Çerkes halkının tarih boyunca müttefiki olmuş bir ülkedir.

Bizler, istikbaldeki Bağımsız ve Birleşik Çerkesya’nın demokratik özgür bir ülke olarak Avrupa’nın bir parçası olacağı ve sözü edilen ülkelerle barış ve işbirliği içerisinde yaşayacağı günler için mücadele ediyoruz.

İşgal yanlısı bildiriye imza atan tüm bileşenlere şunu hatırlatmak isteriz: Sizler medeni dünyanın değerlerine, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına aykırı bir şekilde başlatılan kirli savaşa ve bu savaşta insanlığa karşı işlenen tüm suçlara ortak olmaktasınız. Ukrayna bağımsız ve egemen bir devlettir. Yaşadığı bu işgal her ne sebeple olursa olsun kabul edilemez.

Son olarak halkımıza ilan ederiz ki: gerçekleri karartan, Çerkes halkını yanlış yönlendirmeye çalışan ve Rusya Federasyonu’nun işgalci politikalarını destekleyen, bunun için kalem oynatan tüm çevreleri teşhir etmek bizim boynumuzun borcu olacaktır. Bu, tarih önündeki en büyük sorumluluğumuzdur.

Yüce Çerkes Ulusu’na saygıyla duyurulur.

Birleşik Çerkesya Konseyi

30 Ocak 2023

bottom of page