top of page

Bazı Kişi ve STK'ların Rusya Federasyonu'ndan Yardım Talep Etmesi Hakkında, 18 Mart 2023

Birleşik Çerkesya Konseyi'nden, Yüce Çerkes Ulusu'na

 

Önemle Duyurulur!

 

Meşruiyetini yitirmiş Putin rejiminin son bir yıl içerisinde Ukrayna’da olduğu kadar Çerkesya topraklarında da gayriinsani ve gayrihukuki eylemler gerçekleştirdiği gözlenmektedir.

 

Bu kapsamda:

 

Rusya, Çarlık döneminde başlattığı Ukraynalı azınlıkları Çerkesya’ya yerleştirme politikasına devam etmektedir. İşgalci Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’dan kaçan binlerce Slav kökenli savaş kaçağını Rusya’da başka bir yer kalmamış gibi kitleler halinde Adıgey Cumhuriyeti’ne, Kabardey Balkar Cumhuriyeti’ne ve tarihi Çerkesya topraklarındaki diğer bölgelere yerleştirdiği gözlenmektedir. Günümüzde Çerkesya topraklarında “Kuban Kazak Devleti” kurmayı hayal eden Slav kitlelerin de Çarlık Rusyası’nın, Çerkeslerin soykırımı ve sürgünü neticesinde Çerkesya’da boşalan yerlere yerleştirdiği benzer kaçkın kitlelerden oluştuğu tarihsel bir gerçekliktir.

 

Rusya Federasyonu, büyük bir çoğunluğu genç ve savaşabilecek yaşta erkeklerden oluşan bu kitleleri kullanarak Çerkesya’da biyolojik bir saldırı gerçekleştirmektedir. Adıgey Cumhuriyeti ve Kabardey-Balkar Cumhuriyeti’ne yerleştirilen bu savaş kaçaklarının AİDS virüsü taşıma oranının hayli fazla olduğu Adıgey Cumhuriyeti’nde tespit edilmiş, ancak konunun üstü Rus birimlerince kapatılmıştır. İşgalci Rusya Federasyonu, Ukrayna’dan kaçan Slav kökenli kitleleri kullanarak hem Rusya sonrası dönemde iç savaşta kullanacağı savaşçı kitleleri bölgeye yığmakta hem de taşıdıkları bulaşıcı hastalıkları biyolojik bir silah olarak kullanarak Çerkesya’daki yerli nüfus üzerinde bir hassasiyet oluşturmaktadır.

 

Öte yandan Rusya Federasyonu, Çerkesya’da yaşayan genç Çerkes nüfusunu azaltmak için askere alma ve cepheye gönderme işlemlerini zorunlu hale getirirken gençler arasındaki madde bağımlılığını arttırmak için içki ve uyuşturucu madde kullanımının önünü açmaktadır.

 

Son günlerde hem diasporada hem de Çerkesya’da bulunan sivil toplum örgütlerinin işgalci Rusya Federasyonu’nu muhatap aldığı ve Türkiye’de yaşanan depremler nedeniyle zor şartlar altında kalan Çerkeslere yardım edilmesi için işgalci Rusya Federasyonu’na resmi çağrılarda bulunduğu hayretle izlenmektedir.

 

Bu durum kabul edilemez! Rusya Federasyonu, işgalci, soykırımcı ve uluslararası meşruiyetini tamamen yitirmiş bir devlettir! Ayrıca Rus Çarlığı, Sovyet Rusya ve günümüzde Rusya Federasyonu her fırsatta Çerkesya'yı sömürmek ve Çerkesleri yok etmek şeklinde bir irade ortaya koymuştur. Bu nedenlerle bu işgalci devlet yıkılana ve Çerkesya topraklarını terk edene kadar halkımız ve sivil toplum örgütlerimiz tarafından muhatap alınmamalıdır.

 

Kaldı ki, Rusya Federasyonu, Çerkesya’da yaşayan halkımızın Türkiye’de depremden etkilenen Çerkesler için topladığı yüzbinlerce dolarlık yardım parasının Türkiye Çerkeslerine doğrudan ulaştırılmasını resmen engellemiştir. Rusya açık bir biçimde deprem gibi insani bir konuda bile Anavatan ve diaspora Çerkeslerinin dayanışma içerisinde bulunmasına engel olmaktadır. Bu durumdaki bir devletin meşru muhatap olarak alınması ve Çerkes halkının ulusal sorunları hakkında olumlu davranış sergilemesinin beklenmesi gerçeklerle örtüşmeyen mantık dışı bir davranıştır.

 

Halkımızı ve tüm kurumlarımızı Bağımsız Birleşik Çerkesya ideali etrafında Birleşik Çerkesya Konseyi çatısı altında örgütlenmeye davet ediyoruz.

 

Yaşasın Bağımsız Birleşik Çerkesya!

 

Birleşik Çerkesya Konseyi

18 Mart 2023

bottom of page