top of page

Kuzey Kafkasya Dağlı Cumhuriyeti’nin 105. Yılı Anması Konulu Uluslararası Konferans 

 

Birleşik Çerkesya Konseyi olarak 27 Mayıs 2023 tarihinde Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Kuzey Kafkasya Dağlı Cumhuriyeti’nin 105. Yıldönümü Anma Programı (105th anniversary of independence of The Mountainous Republic of the Northern Caucasus) konulu konferansa katılım sağlanmıştır. Ukrayna Hükümeti ile Çeçen İçkerya Cumhuriyeti Hükümetleri tarafından tertip edilen konferansa katılım sağlanmıştır. Söz konusu konferans hakkında farklı kişi ve grupların çeşitli değerlendirmeler yaptığı tespitedilmiştir. Bu nedenle Çerkes Ulusunu bilgilendirmek amacıyla bir açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.  


Öncelikle Birleşik Çerkesya Konseyi olarak yaptığımız ilk kuruluş toplantısından itibaren temel amacımız şudur; Tarihi Çerkesya toprakları üzerinde bağımsız bir Çerkesya devleti kurmak. Birleşik Çerkesya Konseyi’nin her bir faaliyeti bu temel amaca ulaşmaya yöneliktir. Konseyimizin temel amacına sadık kalarak faaliyetlerimizi hukuk çerçevesinde sürdürmeye devam etmekteyiz. 


Bu hatırlatmadan sonra bazı hususlara dikkat çekmek gerekmektedir. Kafkas Dağlı Cumhuriyeti, Çerkes tarihinde bir fetret döneminden öteye giden bir olgu değildir. 1918-1921 yılları arasında Çerkeslerin de içinde yer aldığı diğer Kafkasyalı halkların kendi kaderlerini tayin etmek amacıyla oluşturdukları bir devlet organizasyonudur. Kısa ömrüne rağmen Çerkesler ile birlikte tüm Kuzey Kafkasya halklarının tarihlerinde yer edinen bir olgudur. Bu nedenle Çerkeslerin, Çerkes Tarihinin bir dönüm noktası olan Dağlı Cumhuriyeti anısına tertip edilen bir konferansa katılmaları kadar doğal bir durum yoktur. 


Birleşik Çerkesya Konseyi sadece bağımsız Çerkesya idealine odaklanmıştır. Bununla birlikte 105 yıl önce Kafkasya’da kurulan Kafkas Dağlı Cumhuriyeti anma konulu konferansına katılmakta hiçbir sakınca görülmemiştir. 


Söz konusu konferans bir anma konferansı olmakla birlikte Kafkas Dağlı Cumhuriyeti’ni yeniden inşa etmek gibi bir amacı taşımamaktadır. Üstelik konferansta Kafkas Dağlı Cumhuriyetini kurmak bir madde gündeme bile alınmamıştır. 


Birleşik Çerkesya Konseyi olarak Ukrayna ve Çeçen İçkerya Hükümetleri tarafından yapılan resmi davet sonrasında konferansa katılmanın ve Konseyimizin Bağımsız Çerkesya idealinin savunulmasının doğru bir tavır olacağına karar verilmiştir. Bu bağlamda: 


Birleşik Çerkesya Konseyi, geçtiğimiz aylarda Ukrayna Hükumetine Çerkes Soykırımını tanıma başvurusunda bulunmuştur. Kiev’de düzenlenen konferansta ise Çerkes Soykırımı’nın Ukrayna Parlamentosu tarafından tanınması çağrısı yinelenmiştir. 


Birleşik Çerkesya Konseyi olarak temel amacımızın tarihi Çerkesya toprakları üzerinde bağımsız bir Çerkesya devleti kurmak olduğu tüm dünyaya bir kez daha açıklanmıştır.  Tarihi Çerkesya toprakları üzerinde egemen Çerkes Devleti dışında hiç bir oluşumun kabul edilmeyeceği katılımcıların huzurunda yüksek sesle dile getirilmiştir. Çerkesya üzerindeki hak ve menfaatlerimizin tanınması ve uluslararası hukukun bir gereği olarak bu hak ve menfaatlere saygı duyulması yönündeki beklentilerimiz tüm paydaşlara iletilmiştir.


Rus ordusunun Ukrayna’ya saldırısı ile başlayan savaştan bu yana Rusya saflarında savaşırken hayatını kaybeden 138 Çerkesin ve yaklaşık 2000 Kafkasyalının bulunduğu tespit edilmiştir. Daha önce Çerkes savaşçılara yaptığımız çağrı yinelenmiştir; Rus ordusu savaşmaktan kaçınmaları çağrısı yinelenmiştir. Rusya’nın Kuzey Kafkasyalıları Ukrayna cephesinde savaştırması nedeniyle bu halklar arasında düşmanlık tohumları ekmeye çalışan şeytani bir planı uygulamaya koyduğuna ve bu planın herkes tarafından görülmesi gerektiğine vurgu yapılmıştır.


Sn. Ahmed Zakhayev ile konferans oturumlarındaki konuşmalarımız ve konferans dışında yaptığımız görüşmeler sırasında amaçlarımız, beklentilerimiz ve çeşitli konulardaki yaklaşımlarımız açık bir şekilde ifade edilmiştir. 


Aynı şekilde Tataristan, Dağıstan ve Kırım temsilcileri ile son derece faydalı görüşmelerde bulunulmuş ve yeni ilişkiler kurulmuştur. Kuzey Kafkasya’nın yerli halkları olarak iş birliği ve dayanışma içinde hareket etme konusunda anlaşmaya varılmıştır. 
Çerkes Soykırımının tanınması, ulusal sorunlar, uluslararası hukuka dayalı haklar ve gelecek öngörüleri hakkında önemli görüşmeler yapılmıştır. 


Biz Çerkesler olarak Rusya sonrası dönemde Kuzey Kafkasya’nın istikrarı ve güvenliği için Kuzey Kafkasya’nın yerli halkları ile iş birliği ve dayanışma içerisinde hareket etmek zorunda olduğumuzu hatırlatırız. Söz konusu halklar bizim sınır komşumuz olacaktır. Yakın gelecekte Çerkesya’nın bağımsızlığını kazanmasıyla birlikte bu halklarla devletlerarası düzeyde ilişkiler kurulması kaçınılmazdır. 


Sosyal medyada takma isimlerle Rusça olarak üretilen bazı argümanlarla tek merkezden yönlendirilen bir dezenformasyon çalışmasının konferansla eşgüdümlü olarak dolaşıma çıkarıldığı tespit edilmiştir. Dezenformasyon amaçlı aynı metinlerin iyi niyetli bazı insanlarımız tarafından Türkçe olarak da paylaşıldığı görülmüştür. 


- Konferansın sonuç bildirisi hiç okunmadan Birleşik Çerkesya Konseyi’ne karşı saldırıya geçen ya da bu bildirinin özellikle dördüncü maddesini çarpıtarak kullanmaya çalışan kişilerin açık bir dezenformasyon peşinde oldukları kanaati konseyimizde oluşmuştur. 


Söz konusu sonuç bildirisi Dağlı Cumhuriyeti’nin oluşturulması gibi ifade içermemektedir. Ayrıca bu bildiri ile Ukrayna devlet makamları İnguşetya, Dağıstan, Karaçay-Çerkes, Kabardey-Balkar ve Adıgey Cumhuriyetlerinin özgürlüğü ve işgalden kurtarılması için mücadele eden örgütler ve komitelerle iş birliği yapmaya davet edilmektedir. Mevcut durumda bu madde, Birleşik ve Bağımsız Çerkesya hedefine aykırı bir ifade olarak değerlendirilemez. 


Birleşik Çerkesya Konseyi’nin kuruluş amacına uygun olarak tam bağımsız ve birleşik Çerkesya için mücadele etmeye devam edeceği, görüşmelerimizin, temaslarımızın ve faaliyetlerimizin her zaman bu amaç çerçevesinde sürdürüleceği, buna aykırı olarak ileri sürülen iddialara kulak asılmaması gerektiği;
Saygıyla duyurulur. 

bottom of page