top of page

Çerkesya'nın Tarihi Toprakları Üzerindeki İddialar Hakkında,
5 Şubat 2023

Son günlerde uluslararası platformlarda ve sosyal medyada yapılan açıklamalarda Çerkesya topraklarının sınırlarının tartışmaya açıldığını, Dağlı Cumhuriyeti ya da Kuban Cumhuriyeti gibi hayali ve gerçeklerden uzak projelere malzeme yapıldığını görmekteyiz. Bu durum üzerine Birleşik Çerkesya Konseyi olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. 

Çerkes Ulusu, Çerkesya’ya adını veren otokton bir halktır. Çerkes Ulusu’nun, tarih boyunca yaşamış olduğu bölgelerin, tarihi metinlerde açıkça belirtilmiş olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Güvenilir tarihsel metinlerin yol göstericiliğinde Birleşik Çerkesya Konseyi tarafından hazırlanan haritada tarihi Çerkesya topraklarının sınırları açık biçimde gösterilmektedir. 

Çerkes Ulusu, tarihi Çerkesya topraklarını asırlar boyunca korumak için büyük bedeller ödemiştir. Son olarak Çarlık Rusya’sına karşı 101 yıl mücadele eden ancak uğradığı soykırım ve sürgün sonucu nüfusunun büyük kısmı sürgün edilen Çerkes Ulusu, bugün tarihi Çerkesya toprakları üzerinde oldukça sınırlı bir alanda yaşamak zorunda bırakılmıştır. Çerkesya bugün haksız bir şekilde işgal altında tutulmaktadır. 

Rus Çarlığı’nın Çerkesya’yı işgal edip, soykırım ve sürgüne tabi tutarak boşalttığı kadim Çerkesya topraklarına kolonyal amaçlarla yerleştirmiş olduğu Ermeni, Kazak ve diğer etnik unsurların, Rusya Federasyonu sonrası dönem için dile getirdikleri Çerkesya toprakları üzerinde bağımsız devlet kurma fikirleri asla kabul edilemez. Tarihi Çerkesya toprakları üzerinde yaşamakta olan bu etnik unsurlar, istikbalde kurulacak olan demokratik ve bağımsız Çerkesya’nın onurlu vatandaşları olacaklardır. Çerkesleri ve Bağımsız Çerkesya idealini yok sayan hiçbir fikir, Çerkes Ulusu tarafından kabul edilmeyecektir. Çerkes Ulusu, diğer Kafkasya halkları ile düşman değildir. Bununla birlikte Çerkes Ulusu, haksız bir şekilde elinden alınan ve işgal altında tutulan vatan toprakları üzerindeki haksız ve temelsiz planlara ve politikalara karşı sonuna kadar mücadele etmeye kararlıdır. 

Çerkes Ulusu, ana vatanından hiçbir zaman vazgeçmeyecek, tarihi Çerkesya topraklarını kazanmak için karşılarına çıkacak tüm unsurlarla sonuna kadar mücadele edecektir. Birleşik Çerkesya Konseyi’nin, tarihi Çerkesya toprakları üzerinde bağımsız bir Çerkesya Devleti kurma hedefine kararlı bir şekilde yürüdüğünü tüm dünyaya ve ilgili kesimlere açıkça ilan ediyoruz. Birleşik Çerkesya Konseyi, Çerkes Ulusu adına, tarihi Çerkesya toprakları üzerinde bağımsız Çerkesya Devleti kurulana kadar mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürecektir. 

Bu vesile ile Çerkes Ulusu adına, Çerkesya toprakları üzerinde plan yapan tüm kesimleri, sorumsuz söylemlerden, eylemlerden, tarihi gerçeklere uymayan siyasi emellerden ve Çerkes Ulusu’nun hak ve menfaatlerine aykırı her türlü girişimden kaçınmaya davet ediyoruz. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

Kenan KAPLAN
Birleşik Çerkesya Konseyi Genel Başkanı
05 Şubat 2023

Circassia.jpg
bottom of page