top of page

ÇERKES SOYKIRIMI

Pyotr_Nikolayevich_Gruzinsky_-_The_mountaineers_leave_the_aul.jpg

Çerkes Soykırımı, Rus İmparatorluğu tarafından Çerkes ulusuna karşı yürütülen acımasız ve yıkıcı bir kampanyadır. Çerkesler, günümüz Rusya'sının kuzeybatı Kafkasya bölgesinde yaşayan yerli bir etnik gruptu.

Çerkesler ve Rus İmparatorluğu arasındaki çatışma, 1700'lerin sonlarında, Rus İmparatorluğu'nun topraklarını Kafkasya bölgesine doğru genişletmeye çalışmasıyla başladı. Çerkesler, Rus ilerlemesine şiddetle karşı çıktılar ve Rus kuvvetlerine karşı bir dizi savaş ve ayaklanmaya giriştiler.

1864'te Rus İmparatorluğu, Çerkeslere karşı son bir sefer başlattı ve bu sefer birçok Çerkes'in öldürülmesi ve sürgüne gönderilmesiyle sonuçlandı. Rus kuvvetleri Çerkesleri ata topraklarını terk etmeye zorlamak için Çerkes köylerini yaktı, ekinleri yok etti ve su kuyularını zehirledi.

Çerkesler, Karadeniz üzerinden Osmanlı İmparatorluğu'na gitmek zorunda bırakıldılar. Yolculuk sırasında birçok Çerkes öldü ve hayatta kalanlar yeni evlerinde çeşitli zorluklarla karşılaştılar.

Soykırım sırasında ölen veya sürgüne gönderilen Çerkeslerin sayısına ilişkin tahminler büyük farklılıklar gösteriyor, ancak bazı tahminler 1,5 milyon kadar Çerkes'in öldürüldüğünü veya evlerini terk etmeye zorlandığını öne sürüyor. Çerkes Soykırımı, tarihteki en büyük zorunlu göçlerden biri olarak kabul edilir ve Çerkes halkı ve onların kültürü üzerinde kalıcı bir etkisi olmuştur.

Bugün birçok Çerkes, soykırımın tanınmasını ve Kafkasya bölgesindeki atalarının topraklarına dönme hakkını talep etmeye devam ediyor. Çerkes Soykırımı aynı zamanda sömürgeciliğin tehlikeleri ve bunun yerli halklar ve toplulukları üzerindeki yıkıcı etkisi hakkında uyarıcı bir hikaye olarak görülüyor.

Çerkes Soykırımı'nı tanıması amacıyla başvuru yapılan ülkeleri harita üzerinde görmek için tıklayın!

Circassian Genocide.png
Çerkes Soykırımı.png
Черкесский Геноцид.png
bottom of page