top of page
Amin Samkough.jpg

Amin Ayoub Samkough (1903-1952), Suriye'de doğmuş ileri görüşlü ve özverili bir Çerkes'tir. Sorbon Üniversitesi'nde eğitim gördü ve Aytek Namitok'un derslerine katıldı. Mezun olduktan sonra Quneitra, Suriye'de "Adigha Mektep" adında bir Adigabze dilinde eğitim veren bir okul kurdu. Bu okulda, genel eğitim konuların yanı sıra Khabze, savaş sanatları ve ticaret konuları Adigabze dilinde öğretiliyordu. Samkough, Suriye Çerkesleri arasında önemli bir şahsiyet olarak yaşadı. Çerkes kültürünü koruma ve geliştirmenin gerekliliğine inanıyordu. 1946 yılında Quneitra, Suriye'de yaşayan 20.000 kişinin ilk şehir belediye başkanı seçildi. Sayın Samkough, 1952 yılında hayatını kaybettini. Ruhuna rahmet diliyoruz.

İsmini yaşatmak ve ilham verici çabalarını hatırlamak amacıyla eğitim programımıza Amin Samkough Akademisi adını vermek bizim  için bir onurdur.

bottom of page